BLOG

Prieskumy a analýzy – príprava stavby

Do prípravy stavby, vo fáze 0 alebo lepšie -1 :-), patrí dôkladná predprojektová analýza a súvisiace prieskumy.

Stretávam sa s názormi, alebo lepšie povedané s idealistickými predstavami investorov (sem projektantov nezahŕňam, lebo oni veľmi dobre vedia, čo je potrebné) : „ Peter, mám takú ideu, že do konca roka (máme do konca roka pár mesiacov) chceme, otvoriť niekoľko prevádzok“. 

Krásna idea, však ? To áno ale, keď neexistuje riadne a kompletné zadanie, ktoré obsahuje popis činnosti, čo, teda aký materiál mi do procesu vstupuje v akom množstve, ako ho budem spracovávať a v akom množstve za nejakú časovú jednotku mi produkt bude vychádzať, aká lokalita je pre mňa ekonomicky relevantná, s kapacitami sietí, parkovania a dopravného napojenia, nemôže projektant ani žiadna iná konzultačná spoločnosť urobiť ani čiarku. Toto je úloha investora, respektíve majiteľa podnikateľského zámeru. Potom sa môže „kolotoč spustiť v rozsahu napríklad: 

– vyhľadanie vhodného pozemku na kúpu alebo prenájom

– manažment zmluvných vzťahov a prieskumov súvisiacich s pozemkom

– už spomínané majetkoprávne vysporiadanie 

– návrh energetických úspor a realizácia riešenia

– projekt pre územne rozhodnutie, stavebné povolenie

– zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na prevádzku

– manažment výberu vhodných  dodávateľov

– manažment výstavby

– kolaudácia

– skúšobná prevádzka

Zabudol som na niečo ?

Pomôžeme vám v oblasti efektívneho využitia energie v budovách.

Posledné články

Pozrite si posledné zaujímavosti, ktoré sme pre vás pripravili

Ozvite sa ešte dnes. Radi vám pomôžeme.

Najlepšie je nás kontaktovať už pri rozmýšľaní nad vašim projektom.

Pomáhame rozvíjať Vaše stavby.