Pomáhame rozvíjať

Vaše stavby.

Pripravujete investičný zámer, alebo rozširujete svoj podnik? Pomôžeme Vám s projektom, aby spĺňal nároky na trvalo udržateľný rozvoj.

Potrebujem hodnotenie

vplyvov na životné prostredie.

Potrebujem rozhodnutie alebo záverečné stanovisko z procesu EIA pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a k ďalším činnostiam.

Nie som oprávnený spracovávať EIA dokumentáciu

Nemám čas študovať zákon o vplyvoch na životné prostredie

Potrebujem vylepšiť

energetickú efektivitu projektu.

Hľadám riešenie, ako zabezpečiť čo najefektívnejšiu distribúciu energií v mojom projekte, aby to viedlo k reálnym úsporám energií.

Nie som špecialista na distribúciu energií v budovách

Neviem vypracovať dokumentáciu ESCO a GES

Riešenie projektov pre udržateľné životné prostredie.

Pomáhame firmám s implementáciou ekologicky zodpovedného prístupu – komplexný environmentálny servis, automatizácia budov a inžinierska činnosť.

Enviromentálny servis

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie

Monitoring zložiek životného prostredia

Environmentálny inžiniering

Automatizácia budov

Energetická hospodárnosť budov

Negarantované energetické úspory (ESCO)

Garantované energetické úspory (GES)

Inžinierska činnosť

Realizácia prieskumov a vypracovanie potrebných štúdií oprávnenými osobami pre potreby výstavby

Garancia spokojnosti s vypracovaním projektu.

Využite našich skúsených expertov k posúdeniu národných aj zahraničných projektov. Naši experti majú skúsenosti so spracovaním dokumentácie na Slovensku, Európe a ďalších krajinách.

Nechajte to na nás a ušetríte čas.

Nestrácajte množstvo hodín nad študovaním zákonov a hľadaním vhodných riešení. Prenechajte túto prácu profesionálom. Nechajte nám číslo a my sa Vám ozveme.

Pomáhame rozvíjať Vaše stavby.