Automatizácia budov.

Modernizácia osvetlenia a energeticky náročných zariadení budov vrátane zateplenia a environmentálnych záťaží.

Preskúmajte možnosti

inteligentných budov.

Najväčšou výzvou 21. storočia je vyhodnotenie veľkého množstva získaných dát, aby sa zabezpečila optimálna a efektívna prevádzka budov.

Prečo je dôležitá automatizácia budov?

50%

energie v budovách sa míňa
zbytočne kvôli neefektívnym
riadiacim systémom

20%

správcov zariadení využíva pri
riadení budov len 60 % dostupnej
kapacity

40%

energie používanej
v budovách je v
skutočnosti odpad

GRETA projekt

najefektívnejšia distribúcia energií

Aby Vaša budova šetrila energiu, musíte ju naučiť myslieť ekologicky – t.z. efektívne ju automatizovať. GRETA riešenie je najlepším a cenovo dostupným riešením.

Audit existujúcej
technológie

Návrh
najvhodnejšieho
riešenia

Vyčíslenie úspor
riešenia

Pomoc pri
implementácii
riešenia

Vypracovanie
dokumentácie
ESCO a GES

Jednoduché riešenie

meranie a analýza efektívnosti budov

Greta riešenie neustále zbiera a analyzuje dáta zo snímačov a v prehľadnej forme zobrazuje spotrebu energie pre každú kanceláriu zvlášť.

Každá kancelária má predvoľby
pre spotrebu energie

Každý typ úniku energie má
stanovenú cenu

Výpočty zahŕňajú aj vonkajšiu teplotu
a slnečné žiarenie

Príklad zapojenia 4 poschodovej budovy

inteligentné osvetlenie

Návrh riešenia kancelárskej budovy so 4 poschodiami. Každé poschodie má 14 spínacích vedení. Každý okruh môže riadiť až 45 žiaroviek. Ovládanie detekciou prítomnosti a automatické monitorovanie energie celého systému.

2032

Spínacích okruhov

45 (50W)

LED na 1 okruh

91.440

LED na systém

Neváhajte s automatizáciou ani sekundu.

Každou sekundou Vám unikajú peniaze za neefektívnu spotrebu energie.

Pomáhame rozvíjať Vaše stavby.