MPV – majetkovoprávne vysporiadanie

Tak ako sa veľmi často zanedbáva hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA), tak veľakrát či projektant ...
Peter Groidl
Peter Groidl
ZDIEĽAŤ
Tak ako sa veľmi často zanedbáva hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA), tak veľakrát či projektant alebo investor stavby pri podaní žiadosti o územné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie zistí, že nestačí mať len právny vzťah k pozemku priamo stavbou dotknutom, jednou zmluvou,  ale s tým súvisí aj množstvo ďalších úkonov ako napríklad geometrické plány pre dočasné i trvalé zábery stavby a vecné bremená inžinierskych sietí, znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb pre dočasné i trvalé zábery a vecné bremená, povolenia o vyňatí z pôdneho a lesného fondu, zápisu vecných bremien na príslušnom katastri nehnuteľností v prospech správcov inžinierskych sietí a tak ďalej. Ako ste sa vysporiadali s MPV pri Vašich projektoch?

Pomôžeme vám v oblasti efektívneho využitia energie v budovách.

Posledné články

Pozrite si posledné zaujímavosti, ktoré sme pre vás pripravili

Easy Way to Write My Dissertation

Right here at Essays Writing Service, our writers are educated and so they understand how various kinds of essays are written. A few of those

The Plight Of Vietnam’s ‚mail

Content Typical Traits Of Vietnamese Ladies How A Lot Does It Price To Marry A Vietnamese Girl? Mexican Wife: Professionals And Cons Support The Bride

Free Online Paper & Essay Checker

Sometimes, as a outcome of lack of focus, writers make errors that have an effect on their writing type. It will level to all of

Buy ‎custom College Essays Online

College life is completely different from high school and this stresses a lot of faculty freshers. Apart from this, one thing that makes school life

Outrage In Malaysia Over Child Brides

Content Subscribe To Our Publication Wonderful Photos That Doc A Malaysian Wedding In The 1970s Austria Parliament Approves Obligatory Covid Vaccination Small Wedding Ceremony Big

Ozvite sa ešte dnes. Radi Vám pomôžeme.
Najlepšie je nás kontaktovať už pri rozmýšľaní nad Vaším projektom.

Pomáhame rozvíjať Vaše stavby.